POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SIXT Always Yes

I. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la adresa www.sixt.ro și Politica Cookies, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.


II. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

S.C. NEW KOPEL ROMANIA S.R.L. cu sediul social în Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.201-203, etajul 1, judetul Ilfov, punct de lucru situat in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.145, sector 1, având CUI nr. 17847647, şi număr de ordine în registrul comerţului J23/1494/2005, capital social 11948600 lei,contul nr. RO25 RZBR 0000 0600 0745 6818 deschis la RAIFFEISEN BANK ,ROMANIA, reprezentata de Tal Lahav-Director General, („NKR” sau „SIXT Always Yes”) prelucrează date cu caracter personal în baza notificării nr. 19008 adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulaţia libera a acestor date, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice..


III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, sex, stare civila denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații comerciale suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-o ofertă sau raport contractual de client cu NKR sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări;
 • Informații colectate din surse publice, baze de date de integritate și birouri de credit;
 • Dacă se impune din punct de vedere legal în scopuri de conformare, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau a unui terț afiliat dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră, care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre;
 • Alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră dacă se dovedesc relevante serviciilor pe care le prestăm;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre;
 • În situații limitate, în care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), date cu privire la opiniile dumneavoastră privind serviciile noastre. Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar:
  i. pe baza consimțimântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date;
  ii. în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
  iii. prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată;


IV. CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre SIXT.
Datele personale sunt colectate prin cadrul acestui site web, daca ni le furnizati singuri, de exemplu ca parte a unei inregistrari, prin completarea formularelor, prin trimiterea de e-mailuri sau mai ales prin rezervarea unui autoturism de inchiriat, solicitarea unei oferte de leasing, sau achizitia unui autoturism second-hand. Utilizam aceste date in scopurile specificate sau care rezulta din solicitare, de exemplu, cererea de rezervare pentru procesarea solicitarii dvs. de rezervare. O utilizare promotionala a datelor este numai pentru scopuri de auto-promovare (inclusiv publicitate referala). Transmiterea datelor catre terti are loc numai daca este necesar pentru executarea contractului, de ex. sa comunicati consllierul de vanzari / consilierul de service, agentului de inchiriere rezervarea la fata locului sau sa procesati o plata cu cardul de credit prin intermediul companiei dvs. de carduri de credit; sau aveti nevoie de serviciile unui service auto sau schimb de anvelope. De altfel, puteti utiliza, in general, informatiile generale de pe www.sixt.ro fara a va dezvalui datele personale.
Utilizam adresa dvs. de e-mail pentru a va furniza produse similare sau servicii similare. Aveti posibilitatea de a va opune cu privire la folosirea adresei dvs. de e-mail in orice moment, fara a suporta alte costuri. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este accesand link-ul de la sfarsitul e-mailului nostru sau sa va adresati solicitarile, reclamatiile si obiectiile la: gdpr@sixt.ro, sau la numarul de telefon (+40-21) 9400.


V. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale NKR sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.
Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter.
În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la gdpr@sixt.ro, să ne contactați la (+40-21) 9400 sau să ne comunicați o scrisoare la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.145, sector 1, București, România. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.
Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, NKR nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor NKR, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, NKR va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.


VI. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 1. Informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia contului lor, inclusiv validarea, prestarea serviciilor si facturarea acestora, rezolvarea anularilor sau problemelor de orice natura referitoare la serviciile oferite;
 2. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul NKR.
 3. Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-urile www.sixt.ro, www.sixtleasing.ro, www.sixtsh.ro, www.sixtgroup.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica.
 4. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor, desfasurarea companiilor promotionale,transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
 5. Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-urile www.sixt.ro, www.sixtleasing.ro, www.sixtsh.ro, www.sixtgroup.ro) imbunatatirea calitatii serviciilor, prin activitatea desfasurata in cadrul serviciului Call Center; efectuarea interventiei de service, inlocuiri de produse.
 6. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.
 7. Gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu NKR, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;
 8. Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 9. Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 10. În scopuri de asigurare;
 11. În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
 12. În scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 13. În scopul respectării și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale; și
 14. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:
- alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile NKR (incluzând informări pentru clienți, buletine informative și alte informații), precum și evenimente și proiecte NKR;
- Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale.
În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.


VII. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

Dacă sunteți client NKR, sau sunteți contractat de sau un agent al unui client NKR, vă putem divulga datele cu caracter personal către:
i. Partenerilor contractuali ai SIXT Always Yes (cum este cazul companiilor cu care SIXT Always Yes se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, call center, curierat, servicii de plata / bancare, service auto, ITP depozit/schimb anvelope, tractare auto, sau alte servicii), inclusiv entitati care asista SIXT Always Yes in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu SIXT Always Yes precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces. Vă putem partaja datele cu caracter personal cu societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective;
ii. Vă putem partaja datele cu caracter personal cu orice terț căruia îi cesionăm sau novăm orice drepturi sau obligații;
iii. Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativă, confidențială a diferendelor;
iv. De asemenea, putem folosi date cu caracter personal agregate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului pentru a ne ajuta la dezvoltarea website-ului și serviciilor noastre.

De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara NKR, pe plan intern sau internațional, ex. centre de servicii comune, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. NKR va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;
Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.


VIII. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariații dumneavoastră, sau o persoană cu care aveți relații profesionale), trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de Confidențialitate.
În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politică de Confidențialitate, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).


IX. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.


X. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.
SIXT Always Yes ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate. Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre SIXT Always Yes acceptati (in masura in care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal: ;
- sa fie incluse in baza de date SIXT si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre SIXT, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimtamant include si prelucrarea datelor legate de locatia echipamentului dvs, conform celor mentionate mai sus.
- sa poate fi transferate de catre SIXT atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.;
Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile. Aceasta include încheierea de Clauze Contractuale Standard UE. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.;


XI. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la gdpr@sixt.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.


XII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

SIXT Always Yes a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și SIXT Always Yes nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către SIXT Always Yes a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.
Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Exceptie: Pentru datele declarate in cadrul serviciului call center, durata prelucrarii datelor este de 10 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, SIXT poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.


XIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.
Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@sixt.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.


Prevederi speciale legate de minori
SIXT Always Yes nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita de acorda de catre SIXT Always Yes pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate. SIXT Always Yes nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Sixt au altfel de la Sixt, ori participarea la concursuri sau campanii ale Sixt, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.
Minorii care au implinit varsta de 14 ani pot achizitiona produse sau servicii si solicita si primi comunicatii de la Sixt numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.


XIV. ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna Mai 2018 Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.


XV. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Avem intenția de a păstra transparența deplină și de a rămâne permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@sixt.ro, să ne contactați la tel. (+40-21) 9400 sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.145, sector 1, București, România.